trinitat

 LA POSTGUERRA, LA DICTADURA, EL NUEVO TRONO DE LA VIRGEN, EL AUMENTO DEL SENTIMIENTO CATALÁN, LA VISITA DEL PAPA PABLO II, LOS INCENDIOS, LOS AGUADOS, Y EL MONTSERRAT ACTUAL DEL AÑO 2018 Cuando la victoria de Franco                 se veía segura, éste pidió al canónigo de Salamanca que se hiciera cargo del monasterio de Montserrat y que, una vez allí, decidas a qué comunidad cederlo. Al saberlo Escarrer y el hermano Albert Miquel abandonaron el municipio navarras de Belascoain, donde estaban, para ir a continuación a Montserrat.                                  AÑO 1939 - El día 28 de enero, el sábado, llega a Montserrat el monje Ildefons Llobet, al encontrar el monasterio cerrado volvió a marcharse. El día 29, domingo, a las nueve de la mañana llega a Montserrat el padre Severo Renyé ya las tres de la tarde llega el padre Aureli Mª Escarré y el monje Albert Miquel.  El día 1 de febrero, el padre Aurelio Mª Escarré acompañado por el hermano Albert Miquel y el hermano Severo Renyé abrieron las puertas del monasterio a cuatro oficiales del ejército español, que hicieron la toma de posesión del monasterio en nombre del “Caudillo” . Los militares, que creían que el monasterio estaba abandonado, se quedaron asombrados, cuando Escarrer como prior, y los demás monjes salieron a recibirlos. Quedaba claro que la comunidad benecictina seguía en Montserrat. De los cuatro oficiales llegados, uno era el alférez cura Andreu Ripol, monje de Montserrat; otro era el alférez cura Miquel Bozzo también monje de Montserrat. El 26 de febrero, pusieron la imagen de la Virgen de Montserrat sobre el altar del oratorio abacial. En aquellos momentos, todos quedaron asombrados por la emoción del momento y porque por primera vez veían y veneraban la auténtica imagen de la Moreneta, sin los trajes postizos. 

   Al empezar a llegar los primeros grupos organizados de fieles que querían venerar a la Virgen, los monjes decidieron habilitar como oratorio una de las salas anexas a la portería y colocar encima del altar, la Santa Imagen. El 3 de julio , la imagen fue trasladada a la capilla del Santísimo de la Basílica y la víspera de la Purísima fue instalada en el Cambril, definitivamente sin los trajes postizos. El programa de actos para este traslado fue prohibido por el gobernador civil de Barcelona, ​​porque se anunciaba el Virolai en catalán.                              

                       

Cuando los monjes expusieron de nuevo al culto externo la figura de la Virgen, la colocaron interinamente sobre una silla neogótica dorada y policromada “mientras no se haga una preciosa” se dijeron.               

AÑO 1940 – El abad Marcet fue a Madrid para entrevistarse con Franco. Había que aclarar malos entendidos, problemas, sobre todo por el catalán. Había que superar el descalabro de la guerra civil, y el intento franquista de genocidio cultural, pues hay que decir que se llegó a prohibir la impresión de todo libro escrito en catalán, incluso los de tema religioso y de piedad AÑO 1943 – Se celebran los Juegos Florales y por segunda vez pidieron al abad Marcet que los presidiera. Esta vez se celebran en la intimidad del monasterio, por no tener problemas, pues también eran clandestinos y se realizaban en catalán.

 

LA GLORIETA DE LA CIMA DE SAN JERONI AÑO 1912 - LA ACTUAL CIMA DE SAN JERONI                            

      
La cima de Sant Jeroni fue uno de los vértices de triangulación utilizados en 1792, para la medición del meridiano Dunkerke –París –Barcelona que sirvió para implantar el metro como tamaño internacional de longitud.  En 1880 se empezó a celebrar el día del AÑO POLAR – Hasta la fecha se han celebrado 4. –En la del año 1932 se inauguró una “estación meteorológica” en Sant Jeroni. Hoy todavía son visibles sus restos. Coronando la cima de San Jerónimo estaba Miranda. La imagen del Sagrado Corazón fue colocada el 3 de mayo de 1912. Miranda y la imagen fueron derribadas durante la guerra de 1936 – 1939.

  

El 23 d’octubre de 1940 Montserrat va patir la visita de Heinrich Himmler, cap de la policia SS –ma dreta de Hitler – Va pujar acompanyat de l’alcalde de Barcelona el senyor Mateu Pla, del general Orgaz i d’un nombrós grup de policies de la S.S. - Encara que avui ens sembli mentida va pujar a Montserrat, no per veure la Moreneta ni la muntanya, sinó que volia el “ Sant Grial ” el de la mil·lenària llegenda. Portava un pla molt antic i estava convençut que era autèntic. A l'Abadia, no li va ser fàcil desidir quin havia d'ésser el seu comportament, doncs amb una por respectuosa, no es podia negar al desig del règim.  S'ha de saber que el dia 15 d'octubre havia estat afusellat el president Lluís Companys i que el mateix dia 23  estava prevista la trobada Franco - Hitler a Hendaya.  L'abat Marcet es va excusar i el va atendre el pare Ripol que parlava la llengua alemanya. Va ésser molt difícil fer-l’hi entendre que era una llegenda. Tothom que vivia o treballava aquell dia a Montserrat estava molt espantat. – 

Quan l’abat Marcet es trobà gran i delicat de salut, degut a les xacres i penalitats de la guerra, va demanar ajut i es va nomenar coadjutor al prior Aureli Mª Escarré. - Francesc Escarré i Jané en entrar de novici es va posar el nom Aureli Mª, va néixer l’any 1908 a l’Arboç del Penedès. Visqué en temps de la República, de l’aixecament dels militars el 18 de juliol, de l’assassinat sistemàtic de sacerdots i religiosos, coneguts i amics seus. És de suposar que això el devia marcar profundament. El seu abadiat va durar des de 1941 fins a 1961–20 anys –  Esdevé difícil d’entendre la seva personalitat. Malaltís i poc dotat per a l’estudi, una vegada ordenat monjo, fou un fanàtic seguidor de les regles de Sant Benet, sobretot de les d'obediència i submissió, d'Ora et Labora, de Lectio Divina i de Romanitat, o sigui, molt addicta al Papa.

          

         Franco orant davant de La Moreneta                                    El President Francesc Macià  i el P.Abat Marcet
Escarré per una banda es posà a favor de Franco, doncs estava convençut que aquest havia salvat a l’església i als capellans, els dolents eren els altres, aquells grups anarquistes, aquelles esquerres que els varen perseguir i assassinar. Per l’altra banda, afavoria les posicions catalanistes doncs, des de 1947 Montserrat s’anava convertint en el focus d’irradiació de la cultura catalana prohibida. Sembla ser que els seus continguts polítics foren sempre molt vagues i poc clars, tot i deixant clar, això sí, la seva independència i la manca de militància política. És possible que fos un home més abat de monestir que no pas abat polític, o al revés, doncs després de molts anys de la seva mort, ara li surten molts defensors i detractors de la seva persona. Mentre uns reclamen la seva pujada a la santedat, altres neguen la seva catalanitat, acusant-lo de fals, poc culte, falangista i d’egoista.
ANY 1941 – L’abat Escarré va anar a Madrid reclamat per l’omnipotent Serrano Suñer ; sembla ser que, aprofitant el nacionalisme de moda en aquell temps, el govern veies amb molt de gust el projecte de Fra Justo Pérez de Urbel de formar una Congregació Benedictina Espanyola.
Escarré va visitar el Papa per explicar-li que Montserrat ja pertanyia a la Congregació Sublacense. El Papa li va fer costat i Escarré va presentar la negativa a Fra Justo Pérez, a més avalada per Roma. També va col·laborar, però sense implicar-s’hi, amb l’Opus Dei, d’Escrivà de Balaguer. Amb els anys s’anaren distanciant.
Va treballar incessantment per superar les dificultats d’adaptació a l’esperit de Montserrat, dels monjos que vingueren de Solesmes, Maredsous, Maria Laach i Beuron i crear una unanimitat entre tota la comunitat. S’ha de pensar que aquesta havia patit una forta sotragada amb l’assassinat de vint-i-tres monjos en la passada guerra civil i que d’aquest fet se’n parlava constantment. També es va preocupar per la millora del monestir i del santuari: el nou capítol de la comunitat, el començament de les obres de la façana, l’atri de l’església, el baptisteri, la sala del signe, la cripta dels màrtirs (la de l’abat Marcet i on ara hi reposa ell mateix) l’escala del cambril i tot el conjunt del nou tron de la Mare de Déu, la sagristia, el noviciat, l’hostatgeria..


 Indiscutiblement l'abat Escarré va ser un gran difusor de l’art. Els principals artífex d’aquesta grandiositat artística de Montserrat foren: l’arquitecte Francesc Folguera, el pintor Josep Obiols, l’escultor Joan Rebull, l’orfebre Capdevila. . . però cap artista en quedà exclòs. Clarà, Vila Arrufat, Viladomat, Fornells Pla, Josep Mª Subirachs, Domènec Fita, Manel Cusachs. . . .

 De hecho, en la reconstrucción y renovación de Montserrat, desde su comienzo en 1830 han intervenido todos los artistas catalanes de las diferentes épocas. Fue un proyecto donde se escuchaban las opiniones de todos y esto supuso muchos problemas, pues la visión individual era a veces muy diferente la una de la de los demás. Característica de Montserrat es que aunque se intentó un proyecto unitario, con tantos artistas no pudo conseguirse.
Escarré potenció a la empresa Agricultura Regional como administración y gerencia del santuario. Creó el Patronato Nacional de la montaña (1950) para dar mejores servicios a los peregrinos. . . y aunque no fuera artístico, ni espectacular, sí fue muy importante, subir el agua desde el pie de la montaña y solucionar un problema de siglos en Montserrat. AÑO 1944 - La lengua oficial en Montserrat era el castellano. Escarré visitaba a Franco a menudo. Franco había subido a Montserrat alguna vez, - había entre ambos un clima de amistad – el abad había logrado muchos bienes y servicios de los distintos ministerios de Madrid. También gracias a esa amistad se obtuvo el perdón de algunos de los políticos encarcelados. El impetuoso gobernador civil Felipe Acedo Colunga, hasta entonces en buenas relaciones, se quejó en una concentración falangista del separatismo que pregonaba la juventud catalana amparada en la liturgia y la organización eclesiástica. Se vio una clara alusión a los escuchas católicos. ----------------------------------------

Pau Vila y Pompeu Fabra visitan Montserrat por Sant Jordi 1936 -- Familiares en la puerta de la basílica año 1924. 

         

 

Año 194 7 - Sardanas en la Plaza de Santa Maria. Año 1945 - La primera vez que Ramón Esteva visita  Montserrat. De los tres niños agachados, el de en medio, es Ramón.                                                                                     

                                      ESCOLANIA
Reciben el nombre de pajes de la Virgen María, que es, sin duda, el más justo y adecuado. Es una de las notas más típicas de Montserrat. Hace más de setecientos años que existe. La mayoría de monaguillos son admitidos por razón de tener buena voz y disposición por el canto, y esto hace que la admisión sea hecha por oposición, la cual no deja de tener dificultad, pues en relación al gran número de aspirantes, son pocas las plazas existentes. Actualmente son unos cuarenta y seis chicos de toda Cataluña, entre los diez y catorce años. Se levantan a las seis y media de la mañana ya las siete ya están en las aulas. Reciben clases de EGB como cualquier escuela así como también tienen recreo.


A la tarda es dediquen al conreu de la música tant pel que fa al solfeig com a l’estudi d’un instrument determinat. Tampoc descuiden la pràctica del cant gregorià i la dicció del verb i la formació musical que és la cosa més important. Hi esmercen una hora diària. Dediquen una estona a la lectura mentre esperen l’hora de sopar. A les nou van a dormir. Cada dia a la una del migdia canten sols la Salve i el Virolai i a la tarda a un quart de vuit canten la Salve amb els monjos. L’any 1950 cantaren davant del Papa i en els últims anys el seu prestigi s’ha fet molt gran amb enregistraments de discos i en concerts a Espanya i a l’estranger.
El dia 19 de maig de 1998 l’Escolania de Montserrat va celebrar un concert en el Palau de la Música, de Barcelona. Durant el concert el pare Ireneu Segarra, mestre i director de l’Escolania els últims 44 anys, va donar el relleu al germà Jordi -Agustí Piqué Collado, com a nou mestre i director.- Des de l'any 2014 el mestre director  és el P. Llorens Castelló (antic component de l'escolania) i deixeble del P. Ireneu Segarra.
Arribats a l’any 2005 s’introdueixen canvis en aquesta institució secular. S’està vivint en una societat que canvia a una velocitat com no s’havia vist mai. Després d’uns anys d’estudiar diferents propostes sobre si es vol continuar tenint l’Escolania? com adaptar-la a l’entorn social? i com finançar-la? - S’ha acordat, entre d’altres resolucions, que per pal·liar el greu problema de falta de nens, s’ha d'alleugerir el sistema d’internat – els que vulguin podran anar a dormir cada dia a casa seva – podran marxar el divendres a la tarda i retornar el diumenge al matí – disposaran de dos mesos de vacances..... tot això per tal de no separar els nens dels seus pares, germans, la casa, el poble, els amics......

VIDA MONÀSTICA

El silencio es muy importante en la vida monástica benedictina, pero no como valor absoluto. Romperle evidencia poco control sobre uno mismo. El sentido del silencio se basa en la importancia de la palabra. La regla de San Benito habla del silencio material como condición indispensable de la vida monástica. Además de ser necesario para no romper el ambiente de recogimiento, el silencio ayuda al monje a sentir más viva la presencia de Dios.
La oración y el trabajo son dos pilares de la vida de los monjes. El monje debe rehuir de obrar con estridencia. La humildad es un valor de fuerza. El trabajo principal que realizan en el monasterio podríamos situarlo en el campo intelectual. Dan clases a los chicos de la escolanía ya los monjes jóvenes. La actividad esencial de los jóvenes es el estudio de la teología, los sacramentos, lenguas clásicas, latín y griego, lenguas modernas, inglés y alemán, y psicología, sociología, literatura, etc.
La otra vertiente del trabajo intelectual es el mundo de las publicaciones. La editorial “Publicaciones de la Abadía de Montserrat” publica anualmente unos sesenta libros, además de las revistas “Treecientos”, Studia Monàstica” revista científica internacional, y el boletín del Santuario.
LA VIDA DE LOS MONJOS EN EL MONASTERIO – Se levantan a las cinco y media de seis de la mañana. A las seis hacen la primera oración llamada MATINES que dura entre media hora y tres cuartos. A las siete y media hacen otra que llaman LAUDES, esta dura veinte minutos. A continuación, les sirven el desayuno ya las ocho se abren las puertas del monasterio, significando que la actividad prosigue. Empiezan las clases y los trabajos en general. A las once tienen la misa conventual que dura 1 hora. A la una cantan el Virolai y la Salve.

Después del almuerzo hacen una hora de descanso. A las tres hacen una oración muy corta, siete u ocho minutos, que llaman NONA, que es el prólogo para volver a las actividades. Hacen otra oración, VÍSPRES, a las seis y media. A las ocho y cuarto van a cenar y después tienen un rato de encuentro familiar o recreación para conversar. Después comienza el llamado “silencio nocturno”. Si los monjes deben decirse algo, deben hacerlo en voz baja. Y terminan la jornada con la oración que llaman COMPLETAS, también es corta, unos diez minutos y ya es hora de ir todo el mundo a dormir.
ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD – Aunque son más de setenta los monjes que viven en Montserrat, en términos jurídicos el número alcanza cien. Hay cinco o seis en el monasterio - santuario del Miracle, entre Cardona y Solsona, cinco o seis más en el monasterio de Sant Miquel de Cuixà y, actualmente, también hay cinco más en Roma en misiones de enseñanza o de estudio en Tierra Santa.

El actual abad de Montserrat, el padre Josep Mª Soler y Canals sustituyó al padre abad Sebastià Mª Bardolet, cuando se retiró después de representar durante poco más de diez años la paternidad espiritual del monasterio. La figura del abad representa la autoridad de padre del monasterio, sirve a los monjes, que son todos iguales, y los orienta por los caminos que deben llevarlos a Dios. La elección del abad es potestad exclusiva de la comunidad. El voto es secreto e individual. Una vez elegido el abad, éste nombra a un prior, en el que se confía plenamente, forma parte de un Consejo de Decanos elegidos a partes iguales por la comunidad y por el abad por un período de tres años. El abad también nombra un “mayordomo” para ejercer como administrador, un cargo de gran confianza. El resto realizan trabajos específicos además de dar clases, unos son maestros de novicios, otros prefectos de juniors, enfermeros, bibliotecarios, conservadores del santuario. . . -------------------------------------------------- ---  

 Año 1947 - Fiestas con motivo del nuevo trono de la Virgen. -   La entronización comenzó de una manera típicamente eclesiástica: como una colecta . Pero pronto, desbordando las intenciones y expectativas iniciales, se convirtió en una movilización popular, no sólo religiosa, sino también nacional, porque se convirtió en un llamamiento a la reconciliación de los catalanes, después de la guerra incivil. El P. Adalbert Franquesa , era testigo de los inconvenientes prácticos del acceso de los fieles para venerar la imagen de la Virgen María en el trono antiguo , pues éste estaba bastante destartalado, con una sola escaleta para subir y bajar En la comisión Abat Oliva se apuntaron más de cien personas de todas las tendencias y procedencias. Era presidente Fèlix Escales Chamení (un hombre fiel a Franco). Fueron grandes colaboradores, el secretario Fèlix Millet y Maristany, Josep Benet, Alexandre Cirici, Anton Canyellas, Joan Raventós, Manel Ibanyes Escofet, Manel Cubeles, Jaume Carner, Jaume Picas, Juan Sansa, Oriol Pascual, Emili Boix, Joan Sagalés , Pau Roig......etc.

Cuando se empezó la colecta popular para ofrecer un nuevo trono a la Virgen, nadie sospechaba las proporciones que esa idea iría adquiriendo. Nada más lanzar la idea, fueron tantos los donativos de pequeños objetos de oro y de plata, que a los dos años se habían recogido 200 kilos de plata y cinco kilos de oro. Las líneas generales de la composición del trono fueron trazadas por el arquitecto Francesc Folguera, con diseño del pintor Josep Obiols. Los orfebres fueron Sunyer, Soler Cabot, Serrahima y Mostany Llopart. En esta fiesta del Nuevo Trono de la Virgen de Montserrat, también llamada "Día de reconciliación nacional" fue el lugar donde por primera vez, después de la Guerra Civil, el catalán, tan hablado como escrito estuvo presente en todos los actas. Con una Cataluña derrotada, pobre y despejada de todo, se consiguió reunir en Montserrat, a creyentes y no creyentes, y física o moralmente a todo el pueblo catalán. Se sintió vibrar a Catalunya, otra vez vibraba orgullosa el alma de Catalunya. Fue un paso muy importante por su significado, tan religioso como político o social.  Escarré continuó colaborando en mayor o menor grado con el régimen franquista, haciendo alabanzas de España y del castellano, pero a la vez iría abriéndose cada vez más hacia la problemática del país y en primer lugar de la lengua perseguida.                                         

 Curiosidad o anécdota – Joan Espinet y Manel Fontic militantes del FNC (Frente Nacional de Cataluña) consiguieron que en la roca dicha el Gorro Frigi apareces una gran bandera, perfectamente visible desde las plazas y que en todo el día, la policía no pudo retirarse. -- Mira por dónde, se dio el caso de que, los actos por la Coronación de la Virgen de Montserrat, tenían la autorización del Gobernador Civil de Barcelona, ​​Bartolomé Barba Hernández y seguramente que, con el éxito conseguido en ese día , tanto catalana, a los pocos días fuera sustituido por Eduardo Baeza Alegria.

  Cuando se decidió aligerarla de los trajes postizos que escondían su graciosa figura se vio claro que, con la nueva apariencia de la imagen, la corona, el cetro y los lirios de pureza la habrían desfigurado. Decidieron no ponerlos, pero no por eso debían dejar escondidas unas joyas tan significativas y pensaron en hacerlas llevar (coronando el trono) por cuatro figuras de ángel- Los cuatro ángeles sostienen los atributos con las manos veladas, según la respetuosa costumbre en tiempos de la Edad Media. Los dos del medio, de pie, con la corona – arrodillados, el de la derecha lleva el cetro y el de la izquierda los lirios. Las cuatro figuras fueron moldeadas por el escultor Labrador y han sido cinceladas por el orfebre Mostán                         ------------------------------- A mediados del siglo XX, con el embate del boom turístico y la moda de construir paradores de turismo en lugares históricos, el abad Aureli Mª Escarré quiso ennoblecer la manera de acoger a los visitantes de Montserrat con un hotel que no fuera de gran lujo, pero que tuviera cierta dignidad y le puso el nombre de Hotel Cisneros.     

   

Los arquitectos respetaron sólo las paredes maestras y una gran sala cubierta con una bóveda que arranca en la misma roca y descansa en el muro de la fachada. Situada como está a pie de calle, seguramente era el sitio donde se dejaban las caballerías de carga. Este sitio es hoy el salón comedor. Se inauguró en 1959. ------------------------------------------ --------------

AÑO 1952.  El atrio llamado del abad Argerich había tenido desde siempre un aspecto de cuartel militar. Había que ordenar y pulir un espacio como éste que hace de transición entre el ámbito profano y el sagrado.

    
El pintor Josep Obiols dibujó la alta decoración de las fachadas con unas columnas salomónicas esgrafiadas. El padre Benet Martínez diseñó los estucos de la parte soportal. Los de la derecha hacen alusión a los centros de peregrinaciones marianas y mundiales y los de la izquierda cuentan resumidamente la historia de Montserrat.
Entrando por el pasillo de en medio, si miramos al suelo, veremos en el centro de la arcada, una redonda de mármol negro, con una inscripción que se refiere a San Ignacio de Loyola. Representa que éste es el lugar donde pasó la noche de velatorio, a los pies del altar de la antigua iglesia románica, donde estaba instalada la imagen de la Moreneta. (está contado en la leyenda del abad Bartomeu Garriga “pegarse los dedos“.)  

   

 La fachada del baptisterio hecha por el suizo Charles Collet representa la salvación de los hijos de Dios en la Iglesia, que está representada por el barco. A la derecha, los sacramentos de la Iglesia ya la izquierda la santificación de las diversas actividades del hombre. En el interior una pintura de Josep Vila-Arrufat representando el bautismo de Jesús.  La pila bautismal pertenece al mismo bloque de piedra del que se hizo el altar mayor. ------------------------------------------

 Año 1956.- Colocación de la escultura del rey Juan I de Aragón hijo y sucesor de Pedro el Ceremonioso conocido como "el Aimador de Gentileza". Fue el primer defensor de las letras y de la cultura de nuestro país. Instauró los primeros Juegos Florales en 1393Ante su figura, el día 20 de octubre de 1968 y en homenaje a Pompeu Fabra encendió la Llama de la Lengua Catalana. - Ahora en una lámpara obrada por el artista Rafael Solanic se mantiene encendida la Llama representativa de nuestra lengua, bajo el tema: La encendió la fe.- La llevó el esfuerzo.- La mantiene la voluntad de un pueblo. Con cargo a diferentes entidades se celebra cada año la fiesta de la Renovación de la Llama.

  

        

 Pintura del artista  Francesc Fornells Pla. Esta pintura “naïf” del artista Fornells Pla representa  la llegada de los Reyes Católicos a Montserrat.   Además de la Reforma (abolición de los abades comanditarios y la organización de una comunidad más perfecta con un nivel espiritual más alto) que llevaron a cabo los monjes de Valladolid - Se aprovechó para castellanizar Montserrat anulando la importancia que ésta tenía sobre Cataluña, y anulando también la importancia que Cataluña tenía sobre España . Al fondo, los monjes catalanes abandonan Montserrat.    

       

Una pintura que también es de arte “naïf” obra del artista Francesc Fornells Pla. Juan de Austria visita Montserrat.-   Lleva la lámpara del rey moro. – después de la batalla de Lepanto, el rey Juan de Austria se llevó la lámpara de la galera capitana del rey moro Alí Muezzin Zade pasó del rey turco Selim II, e hizo ofrenda a la Moreneta como voto de gracias por haber ganado la batalla. Dicen que el día que la querían encender bajó un ángel del cielo y dijo:  “no la encienda, pues se encendería el mundo”  por eso siempre había sido apagada.  

                            

                                                                                                       El mirador de Mosén Cinto

Junto al lugar donde estaba la antigua ermita de Sant Jeroni, hay un pequeño mirador con una barandilla con buena vista sobre las rocas del Camello de Sant Jeroni, los Pliegos del Libro y el Montgròs. En el mirador existe un monolito dedicado al poeta y eclesiástico Mn. Jacinto Verdaguer. El monolito, de líneas muy simples, está construido con piedras de Montserrat. Lleva una placa que dice: Los excursionistas en Mossèn Cinto Verdaguer, 30 – XI – 1952.

 A pesar de lo que dice la placa, este mirador se inauguró el día 21 de octubre de 1956. -  Con motivo de los cincuenta años de la muerte de Mn. Jacinto Verdaguer, los excursionistas quisieron hacerle un homenaje al margen de la Delegación Catalana de la “Federación Española de Montañismo”. Formaron una comisión presidida por un miembro del Club Excursionista de Gracia (don Joan Cervera i Batariu – premiado con la Cruz de Sant Jordi del año 2012) que fue el promotor de la idea y se pusieron a trabajar en un homenaje que debía concentrar a los excursionistas en la Vil·la Joana de Vallvidrera, para colocar la placa el día 30 de noviembre de 1952. También se había programado otro acto en el monumento de Mn. Cinto en el camino de los Degotalls de Montserrat. Además se editó un librito escrito totalmente en catalán. La prohibición del gobernador civil de la provincia, Felipe Acedo Colunga, hizo suspender sus actos. De todas formas no desistieron colocar la placa que tenían preparada. Después de muchas gestiones se pudo colocar en la cima de una roca el mismo día que se entronizó la segunda imagen de la Virgen de Montserrat en la cima del Cavall Bernat (21 de octubre de 1956) con ocasión del 75 aniversario de la coronación de la Virgen de Montserrat como Patrona de Cataluña.
En esta ocasión la placa fue bendecida por el capuchino P. Basili de Rubí, quien seguidamente celebró la Eucaristía. Por la tarde, los excursionistas fueron recibidos por el abad Aurelio Mª Escarré en el monasterio. Le ofrecieron un diploma del homenaje de los excursionistas a Mossèn Jacint Verdaguer, con una medalla y en la que constan los datos del frustrado homenaje de 1952 y del día de la inauguración del mirador. -------------------------------------------------- -----
El padre Benet Martinez también diseñó el pavimento blanco y gris oscuro que reproduce lo que hizo Miquel -Angel en el Campidoglio de Roma. Es el dibujo de una estrella de doce puntas - Ofrece un aspecto fantástico.- El medallón central está formado por dos circunferencias que simbolizan el Bautismo y la Eucaristía. - Los marmolistas Josep y Ricard Andreu de Manresa, construyeron el mosaico, ajustando las piezas de una en una (pues no hay ninguna igual) las numeraron y finalmente por el mismo orden, las montaron en el sitio actual .

 Antiguamente el bautismo se hacía por inmersión total del bautizado dentro del agua.- Se creía que dentro del agua, era imposible la vida – creía que era el lugar de la muerte. éste quedaba en el lugar de la muerte, y al salir, nacía en la vida (una nueva vida) la de cristiano. - La circunferencia pequeña representa “El Bautismo” la circunferencia grande representa la Eucaristía y el espacio central el mar con todo tipo de peces que son los cristianos, nacidos en las aguas del bautismo.
La inscripción que rodea el círculo del bautismo dice (en latín): Cristo, jefe del cuerpo de la Iglesia esparcida por todo el orbe.
La inscripción que rodea el círculo de la Eucaristía dice (en latín): Ciudadanos de una ciudad escogida, que anheláis de volver al paraíso, sea siempre discípulos del Pastor Santo, del Pez, que la Virgen casta tomó y lo dio para que los hijos coman perpetuamente. 

AÑO 1952. La imagen de la Moreneta fue llevada a Barcelona durante la celebración del XXXV Congreso Eucarístico  Internacional.  El nacionalcatolicismo franquista quería dar una imagen internacional de España como país comprometido con la FE CATÓLICA.

     AÑO 1953 – Día de Santiago (25 julio) día de mucha gente en el monasterio. A las nueve de la mañana salían de Monistrol seis cremalleras separadas una de otra por una distancia de 300 metros. Cada cremallera llevaba dos vagones y transportaba a unos ciento veinte pasajeros. Las dos primeras habían llegado al monasterio, cuando la tercera al pasar por la recta del Pastor después de las Guilleumas, donde la pendiente era de un 12% tuvo avería, el tren retrocedió yendo a estrellarse contra lo que seguía y ambos se precipitaron sobre lo que subía detrás. Por suerte el maquinista había visto lo que ocurría e dio marcha atrás para frenar a los dos que bajaban. Al mismo tiempo sacó a un empleado vía abajo para avisar al último tren que subía y los viajeros bajaron en el paso a nivel de la carretera. Hubo 8 muertos, 16 heridos graves y ciento seis heridos leves. Fue el fin del cremallera. Había durado 62 años.

 Posiblemente, la contribución más importante del abad Escarré a la cultura catalana, fue la protección decidida que dio a la revista Serra d'Or. Acedo Colunga envió una nota a Camilo Alonso Vega, denunciando que: Desde Montserrat se lanzan publicaciones de tipo católico-separatista tales como Sierra de Oro, fascículos aparentemente sueltos pero que sean una línea regular de publicaciones. - Sierra de Oro y su precedente inmediato GERMINABIT , comandados por Josep Benet i Morell- y dos estudiantes con mucho empuje- Max Cahner y Ramon Bastardas constataron la posibilidad de ampliar el alcance de la publicación y editarla en catalán. Vieron que acogiéndose a la norma del Concordato con el Vaticano (que permitía a las publicaciones religiosas no pasar por la censura) se abría un nuevo camino. En octubre de 1959 Serra d'Or iniciaba una nueva época, íntegramente en catalán. Escarré también dio el impulso necesario al núcleo que debía ser lo que es hoy el Omnium Cultural. -------------------------------------------------- -----------------------

AÑO 1959 – Uno de los informes de Acedo Colunga a Alonso Vega decía: Montserrat nunca se ha identificado por su amor a la unidad de España, pero nunca, de forma tan descarada, ha levantado la bandera del catalanismo-separatista y esta posición, suicida para la tierra catalana, se debe a su abad Don Aurelio Mª Escarré.
Estalló el caso Galinsoga. El director del diario "La Vanguardia" que el día 21 de junio fue a misa en la parroquia de San Ildefonso en Barcelona, ​​al oír que la homilía era en catalán, pronunció además de muchas expresiones insultantes, aquella frase altamente ofensiva de “todos los catalanes son una mierda“ . El día siguiente todo catalán tenía en sus manos una hoja explicativa que decía: Ha llegado la hora de demostrar al sr. Galinsoga ya la gente como él que en Catalunya todavía existe dignidad. Más de 14.000 suscriptores se dieron de baja y así sentenciaron su destitución.

  

                                                         Felipe Acedo Colunga Jordi Pujol Soley

Esto trajo mucho malestar a Catalunya. Seguramente que Franco para desagradecer a Catalunya, celebrara un Consejo de Ministros en el Palacio de Pedralbes. Después del Consejo, Franco subió a Montserrat y se entrevistó con el abad Escarré.-
Todos estos hechos fueron muy politizados y le trajeron bastantes dolores de cabeza. Quizás es aquí donde empieza a dar una vuelta las relaciones de Montserrat con Madrid. Con un nuevo talante y una forma diferente de entender las cosas, Escarré hizo que Montserrat fuese apareciendo cada vez más como un signo de resistencia a la dictadura ya las intromisiones del poder civil en la Iglesia; y también convirtió a Montserrat en lugar de defensa de los presos y de los perseguidos. Mucha gente -creyente y no creyente- estuvieron escondidos en Montserrat, o recibieron ayuda en prisión. Por entonces se acogió a perseguidos políticos como: Josep Benet, Josep Espasa, J. Casajuana, Quatrecases... Escarré continuaba con una colaboración sincera y respetuosa con el episcopado catalán, lo que, sin embargo, no fue obstáculo, para que en ocasiones tomara posición propia respecto a alguna cuestión determinada, al tiempo que comenzaba una época de gran libertad, a la hora de expresar lo que pensaba.
Sin embargo, la mezcla de verdades, mentiras y exageraciones que estos hechos ocasionaron, no fueron favorables a Escarré. Ni en las esferas civiles ni en las esferas eclesiásticas. Hay que decir que, ya en 1956, se había publicado una carta abierta de los católicos catalanes, a los obispos y abades de Cataluña reclamando las libertades del pueblo catalán y pedido el uso de la lengua propia. Ahora corría la voz de que el autor de la carta era el abad Escarré. Aunque no era verdad, ésta fue una de las causas que no fuera bien visto por la mayoría de los obispos de Cataluña y de España.

                                                               Las campanas

El campanario de Santa Caterina, de planta octogonal alberga un total de doce campanas, diez de uso litúrgico y dos de servicio horario. Las ocho campanas menores están colgadas en las ventanas del campanario. Las dos mayores están en una estructura metálica sobre la misma torre.                                                          Campanas litúrgicas :

San Miguel (año 1955 y 76 Kgs) — San Pío X (año 1955 y 400 Kgs) — San Gregorio I (año 1955 y 600 Kgs) — San Jaime (año 1955 y 1000 Kgs) --  San Pablo (año 1955 y 14 Kgs.) --  San Benito (año 1955 y 3,500 Kgs) --  San Pedro (año 1958 y 1900 Kgs) --  Santa María ( la más grande  -  año 1958 y 6400 Kgs)San José (año 2005 y 350 Kgs) — San Jorge (año 2005 y 850 Kgs)

Campanas Horarias (las más antiguas) Nuestra Señora de Montserrat (Quarts) (año 1788 y 45 Kgs) — Jesús, María y San Beda (Horas) (año 1627 y 430 Kgs)

-------------------------------------------------- ----------------------------------------

El monasterio de las monjas benedictinas de Montserrat, nació canónicamente en 1952 – Es el resultado de la fusión en una sola comunidad de las antiguas de Santa Clara de Barcelona y de Sant Benet de Mataró.

          

      Monasterio de San Benito de Mataró Entrada en el convento de Santa Clara - Plaza del Rey     

En 1939 el abad Marcet ofreció a las monjas benedictinas el monasterio de Santa Cecilia, pues los suyos de Mataró y de Barcelona habían sido quemados al comienzo de la guerra 1936-1939. Después de muchos sufrimientos pudieron inaugurar el actual monasterio en 1952.- La comunidad, hoy, ofrece un servicio de hospedería para la reflexión personal o en grupo, para la oración o para el estudio, además de su producción artística - manual de cerámica y de la confección de exquisitos bordados (por encargo).

                                                    -------------------------------------------------- -------

Escarré acusava el cansament de 20 anys de govern de Montserrat. La comunitat del monestir i l’abat general de la Congregació de Subiaco, el pare Celestí Gusí li recomanaren que delegués el càrrec en un monjo més jove.
El dia 10 d’octubre de 1961, en mig d'innombrables precaucions per tal de garantir el secret absolut i evitar possibles ingerències foranes, es va celebrar la votació que es decantà a favor de Gabriel Mª. Brasó i Tulla, com a coadjutor, i reservà el títol d’abat encara per Escarré. És en aquesta nova etapa, quan Escarré extrema la seva actitud política d’una manera i duresa Superior a la d’abans
ANY 1962 – Carta queixant-se al governador civil Maties Vega per no haver deixat editar en català un petit disc amb fragments del Nou Testament.
ANY 1963 – Va rebre a Barcelona diversos grups polítics catalans: Esquerra Republicana, Moviment Socialista, U.G.T. C.N.T. . . també s’entrevistà amb a Josep Tarradelles . . . Culminà el 14 de novembre de 1963, quan “ Le Monde ” publicà unes declaracions obertament contraries al règim franquista, assegurant que Catalunya és una nació entre les nacionalitats d’Espanya. Demanava la llibertat del poble “ d’escollir el seu govern i canviar-lo si fos convenient ” – també demanava llibertat de premsa. . . i se sap avui, segons les memòries de Franco, que ell hauria preferit no fer-les públiques. Va ser Fraga Iribarne qui va agafar la iniciativa que el diari “ El Español ” les publiqués.
Les protestes arribaren de tot arreu d’Espanya, fins i tot de la Santa Seu. L’abat general dels cistercencs i l’abat general dels benedictins, recomanaren a Escarré que deixés Montserrat durant un temps, per no interferir el govern del seu coadjutor Gabriel Mª Brasó. Casal de Montserrat al Carrer dels Arcs de Barcelona assaltat i incendiat després de les declaracions de l'Abat Escarré. (any 1963)

Any 1965 – Escarré estava instal·lat en el monestir de Vivoldone (Itàlia ). Va preguntar al cardenal D’Ellacqua quina era la voluntat del Vaticà, i aquest li contestà: canònicament, jurídicament, no hi ha cap manament, però la voluntat de la Santa Seu, del Papa, és que de moment no torni a Montserrat.    Al mateix temps l’abat Brasó assegurava en una homilia celebrada a Montserrat que: el pare abat no és lliure de tornar, però va ésser ell, qui va oferir-se per l’exili. Ben aviat, però la cosa es va complicar. L’abat Escarré va donar una nova explicació: La Secretaria d’Estat, m’ha invitat que no torni a Catalunya per la pressió del govern de Franco a la Santa Seu i aquesta indicació que m’ha fet la Secretaria, és l'única i autèntica causa del meu allunyament.
Escarré havia demanat al menys en cinc ocasions, de retornar a Catalunya encara que temporalment, amb motiu d’algun esdeveniment important, (el més dolorós la mort de la seva mare). D’Ellacqua sempre li va contestar amb un “no”.
S’ha de dir que el Nunci del Vaticà a Madrid Mgr. Antoniutti era un declarat franquista. La politització de la sortida de l’abat, aprofitada per tots els grups de l’oposició de Catalunya, va donar un altre caire a la qüestió.
Algun dia es podrà disposar de la documentació del Vaticà, dels arxius de l’ambaixada d’Espanya a Roma o del Ministeri d’Afers Estrangers o de la Nunciatura de Madrid per saber, qui, perquè, com, es va produir l’afer exili.
Va tornar a Montserrat a l’any 1968, però només per ser-hi enterrat.

 1.                                    -------------------------------------------------------------------------
 2. El monestir i el santuari donaven una imatge de pobresa i enrunament que li venia des de la destrucció de Montserrat, l’any 1811, per les tropes franceses. Es volia construir la façana que Montserrat es mereixia. Enric Sagnier l’any 1914 va dissenyar un projecte. – No va agradar, digueren que era massa espectacular. Per l’any 1915 Josep Pericas també va dissenyar un projecte, era més adient i es va començar la construcció. En l’any 1919 s’encomanà a Puig i Cadafalch un altre projecte, en el que destacaven dues torres iguals, una a cada costat. L’arquitecte Josep Pericas es va sentir ofès per la substitució que havia estat objecte – es va enfadar tant, que va cobrar i se’n va anar, per no tornar mai més.                                   
 1.  Puig i Cadafalch antes de construir la fachada removió gran cantidad de tierra, derribó los viejos y tronados edificios, dejó limpio un gran espacio donde levantó unos edificios de servicios por el monasterio, (hoy el Museo de Montserrat), el garaje , restaurante..) y son las azoteas de estos edificios las que forman las plazas que dan grandeza a la fachada. Lo curioso de estas construcciones es que, al contrario de las construcciones normales, donde las vigas más grandes están en el nivel inferior, para aguantar el edificio ya medida que despegan los pisos, las columnas y las vigas son más pequeñas, aquí está al revés, las grandes vigas de hierro están en las azoteas (jaceras Vierendeel que se pueden ver en algunas salas del Museo) son las que refuerzan y aguantan los edificios 

   

 2. Las diferentes obras de remodelación de la Plaza de Santa Maria hicieron aflorar restos antiguos del gótico montserratino.- En las del año 1927 se descubrió una puerta que seguramente estaba en el "Claustre dels Lagartos". - La desmontaron y la volvieron a montar en la puerta de entrada a las dependencias del monasterio que hay en el Camino de los Artistas, también dicho, del Magnificado. En las últimas encontraron unos muros que seguramente corresponden en aquel espacio donde se habían instalado unos aseos y las dependencias del antiguo restaurante , que estaba en el lugar donde hoy se encuentra el Museo-   Durante los tiempos difíciles e inseguros de la República se suspendieron las obras y la fachada no avanzó lo más mínimo.

Años más tarde se nombró al arquitecto Francesc Folguera para que construyera la fachada definitiva. Aquí, también Puig i Cadafalch se molestó, cobró y se despidió. Los proyectos fueron muchos y muy variados, primero, las dos torres gemelas no gustaban – herían una sola y mayor. 

Instituto Lasalle ofrecieron la imagen de San Bautista Lasalle
Los Carmelitas " " " de Santa Teresa de Jesús
Escuelas Pías " " de San José de Calasanz
Teresianas " " de San Enrique de Ossó
Paüls y Hermanas de la Caridad " de San Vicente de Paúl
Salesianos " " " de San Juan Bosco


La Plaza de Santa Maria es la Plaza de todos.
La obra escultórica más interesante de la fachada es la decoración de los tres balcones, hecha por el escultor Joan Rebull. En el primer balcón se representa la muerte de San Benito, éste en el centro, de pie y rodeado por sus monjes, con una inscripción que dice: ” Sanctus Benedictus Europae Pater “ – San Benito padre de Europa.

 

En el del mig, a la part Superior, si representa el Dogma de l’Assumpció de Maria i a la inferior la figura del Papa Pio XII (que havia proclamat el Dogma) envoltat per sis bisbes. La inscripció diu: “O Fèlix Roma Magistra Veritatis” – Roma benaurada, mestra de la veritat. En els marges laterals inferiors del portal si posaren 4 figures de personatges cabdals en la història de Montserrat: per part de l’església, el Dr. Lluís Carreres (iniciador i organitzador del Congrés Litúrgic de Montserrat de l’any 1915, fruit d’aquest Congrés fou la publicació del seu Eucologi) i el beat Pere Tarrés metge, sacerdot, i col·laborador en l’organització de (FJCC) Federació de Joves Cristians de Catalunya i per part del món professional l’arquitecte Francesc Folguera (constructor de la façana actual) i l’escultor Joan Rebull (per la decoració dels tres balcons.) El tercer balcó, ocupa un lloc central Sant Jordi envoltat de monjos (en representació dels que foren assassinats durant la Guerra Civil) i també amb una inscripció que diu: “Catalunya serà cristiana o no serà”
Encapçalant la façana, una gran inscripció diu: “Urbs Jerusalem Beata Dicta Pacis Visio” – Benaurada ciutat de Jerusalem anomenada visió de pau -

 

 

 


Per la seva història i bellesa és el lloc apropiat perquè a la Institució de l’Escolania li quedi un bon record.

  
La mìtica i llegendària ermita de Sant Iscle envoltada pels preciosos jardins del monestir.

Lluís Brasó i Tulla (el nombre monástico fue Gabriel Mª Brasó) nacido en Sarrià el 29 de marzo de 1912. Su currículum diría: Prior y abad de Montserrat, abad presidente de la Congregación de Subiaco, consejero y hombre de confianza de Pau VI. En 1935 fue ordenado sacerdote por el obispo Irurita. - Vivió la época del restablecimiento de la Mancomunidad, del comienzo de la Cataluña autónoma, de la Dictadura de Primo de Rivera, de la proclamación de la República, del levantamiento del 18 de julio... Durante la Guerra Civil va continuar ejerciendo su sacerdocio de forma clandestina, fue arrestado y vio de cerca la muerte que había golpeado a muchos de sus compañeros y amigos. Este trauma le dio una desconfianza evidente hacia ciertos movimientos y grupos de izquierda. Ahora bien, esto no le llevó como un cordero a manos de los salvadores de la derecha.
Un día, almorzando con el abad Escarré, éste le comentó que él había sido sinceramente franquista, esperando poder llevar al régimen hacia caminos más justos, pero que ya estaba desengañado. El abad Brasó, con contundencia, afirmó que él nunca se había dejado convencer por Franco.
Brasón era lo que se llama un intelectual. Tenía gran facilidad de palabra y era un gran escritor, con esto era muy diferente a Escarré, que necesitaba la ayuda de secretarios fieles. Su primer libro editado fue: "Liturgia y espiritualidad" y se tradujo a muchos idiomas. En septiembre de 1949 fue nombrado prior de Montserrat.
En octubre de 1961 fue nombrado coadjutor, para sustituir a Escarré en el gobierno del monasterio. Contrastando con el autoritarismo de su antecesor, se abrió al diálogo y aceptó tendencias diversas dentro de la comunidad.
Favoreció el uso de la lengua catalana. Firmó, como el abad Escarré la petición de Òmnium Cultural y la entregó al vicepresidente del gobierno Muñoz Grandes, para dar al catalán una mayor beligerancia. Se enfrentó al ministro Fraga Iribarne e introdujo el catalán en la liturgia de la misa.

                El Camino de los Degotalls o del Magnificado comienza en el Camino de los artistas.

Al abad Brasó se le acumulaba el trabajo, pues además de los momentos difíciles del movimiento social y político que se vivía en Cataluña, se añadió el problema de la aplicación de las normas del Concilio Vaticano II  . Hay que saber que en la redacción de este importante Concilio intervinieron, el padre Adalbert Franquesa, el padre Celestí Gusí y el padre Anselm Albareda, los tres, monjes de Montserrat. Brasó ofreció a Montserrat como hogar de los catalanes, y en un momento en el que el derecho de reunión no estaba vigente, permitió encuentros, a veces muy numerosos, de movimientos cristianos, de partidos políticos, sindicales, estudiantiles... y mucha gente , creyentes y no creyentes estuvieron escondidos en Montserrat.
Su intervención fue decisiva en la campaña a favor de que en Cataluña los obispos fueran catalanes. Utilizó toda su influencia cerca de Pablo VI, con el que tenía muy buenas relaciones, y con todos estos condicionamientos, finalmente Brasó logró la supresión de las diferencias entre sacerdotes y no sacerdotes y pudo unificar a todos a la misma condición de monjes .
Brasó no era hombre para soportar vejaciones ni ultrajes de ningún tipo, escribió cartas de protesta a los obispos, Modrego, Arriba y Castro, Aurelio del Pino, Quiroga Palacios.... denunciando a aquellos que habían saludado “brazo en alto” y que eran los mismos que habían abucheado a algún cura que tenía la osadía de decir el rosario en catalán. Se veía cada vez más claro que frente a la actitud franquista de estos obispos, los sacerdotes catalanes dejaban sus locales parroquiales e incluso sus iglesias para reuniones y asambleas de obreros y sindicalistas.

 

 Incluso se negó a asistir a la ceremonia de entrada del obispo Marcelo González en Barcelona junto a decía, de autoridades perseguidoras de la iglesia. Y manifestó de forma pública su reprobación en una homilía hecha en Montserrat.
AÑO 1966 - como punto culminante se negó a recibir a Franco. En octubre de 1966 Brasó fue elegido presidente de la Congregación de Subiaco y se trasladó a Roma. Poco tiempo después, víctima de un cáncer volvió a Montserrat para retirarse, hasta que murió el 31 de diciembre de 1977. Lo sustituyó Cassià Mª Just.
Año 1966– Es elegido abad Cassià Mª Just, nacido en Barcelona , ​​pero a los cinco años ir a vivir a Igualada. Su abadiato duró 23 años. Le tocó el trabajo de suavizar las tensiones políticas y consolidó un gran Montserrat. Quienes le conocieron como persona y convivieron con él, le recuerdan como: "un pedazo de pan bendito " . En cambio y debido a
su actuación a favor del catalán y de Cataluña consiguió que desde Madrid fuera catalogado como: el abad rojo
Ya hacía muchos años, que la juventud catalana no tenía muchas opciones – o se apuntaban al Frente de Juventudes .... o se acogían a los Grupos de Escuchas, -- en la Acción Católica, -- en las colonias de vacaciones, -- en el Agrupamiento Escucha Virgen de Montserrat que es el grupo más antiguo de Cataluña, formando parte de los Minyons Escoltes y Guías de Cataluña. A continuación, muchos grupos de escuchas se unen en el seno de los centros excursionistas como una reacción más, por lo que se puede decir que el escultismo nace estrechamente vinculado a los centros excursionistas. Una parte importante en su objetivo, era hacer frente a la política de anticatalanismo iniciada en 1923 con la Dictadura de Primo de Rivera que tenía muy claro que su misión era: Cortar los gérmenes del separatismo catalán. - Foran personas importantes en el nacimiento del escultismo Josep Mª Batista i Roca (socio del Centro Excursionista de Cataluña) y mosén Antoni Batlle.                                                 Por  aquel entonces se produjo el secuestro de la imagen de la Virgen de Núria . La intención de los secuestradores era la de impedir que fuera coronada ante obispos no catalanes y menos que el acto de la coronación fuera presidido por el Ministro de Justicia del gobierno español José Mª Oriol Urquijo, responsable de las prisiones que sufrían los patriotas catalanes. – El día 13 de julio de 1967 se coronó una copia de la imagen de la Virgen de Núria, sin que el pueblo se diera cuenta de lo que pasaba Para devolver la imagen, los secuestradores pedían: que en Cataluña los obispos fueran catalanes – y el regreso del exilio del abad Aurelio Mª Escarré y Jané.
AÑO 1968 – Se termina la fachada del monasterio.
AÑO 1969- Se produjeron los hechos del Palau de la Música. Se hacía un concierto con motivo de un homenaje a Joan Maragall, cantaba el Orfeó Català, estaba programado "el canto de la bandera". El gobernador civil prohibió el canto.- Unas personas asistentes al concierto se pusieron de pie y empezaron a cantar el canto prohibido. Esto dio lugar a la intervención de la policía. Hubo muchos detenidos. Por estos hechos, empezaron las manifestaciones. Al mismo tiempo, Jordi Pujol había hecho circular unos escritos hablando de Franco. El resultado fue que Jordi Pujol por escribirlos y Francesc Pizon para imprimirlos fueron detenidos, se les abrió un proceso de consejo de guerra y fueron encarcelados.

AÑO 1970 - Trescientos intelectuales, con el visto bueno del abad Cassià Mª. Justo, se encerraron en el interior del monasterio, reclamando a la dictadura de Franco, el respeto a los derechos humanos y también por el llamado "Proceso de Burgos" en el que se pedían penas muy graves. Fue asediado por la policía y la guardia civil durante dos días. Las consecuencias para los participantes fueron importantes, fuertes sanciones económicas, retirada de pasaportes, prohibición de actuar en público, etc.

Estaban presentes entre otros:  Josep GuinovartOriol Bohigas , Vicenç Aranda , Domènec Aguilar Foment , Marta Ribalta , Toni Miserachs , Josep Benet , Jordi CarbonellJosep Maria Forn , Carme Serrallonga , Joan Gomis y Sanahuja ; Esteve Lamotte de Grignon , Albert Ràfols CasamadaAna María Matute , Josep Maria Benet i Jornet , Pere Portabella , Rosa Regàs , Fabià Puigserver , Josep Maria Martorell i Codina , Alexandre Cirici Pellicer , Núria EspertTerenci Moix , Jaume Albertí; Josep Andreu Abelló , Pere Català RocaJoan BrossaJoan Miró , Jordi Tusell; Manuel SacristánJoan Manuel Serrat ; Josep M. Clua .....               . El impacto internacional del encierro fue indudable y contribuyó de forma notable a que días después el régimen conmutara las penas de muerte.  El abad Cassià Mª Just apoyó otras protestas antifranquistas como la Marcha por la Libertad, la familia de Salvador Puig Antich (1974) y las huelgas de hambre de Lluís M. Xirinacs.  Poco después hizo unas declaraciones criticando la postura de la Iglesia hacia el uso de los anticonceptivos, declarándose partidario. También pidió a las autoridades católicas una revisión de la postura social hacia la eutanasia y la homosexualidad.    

 Por entonces se manifestaron 130 sacerdotes, (todavía llevaban sotana) en protesta por los tormentos que la policía del régimen aplicaba a los disidentes políticos, incluso a los estudiantes. La fuerza pública disolvió la manifestación a porrazos y aquella imagen de los curas vapuleados por la policía de un régimen que se proclamaba católico, indicaba claramente que los años de nacional catolicismo se iban acabando.

  

 

                                                                 -------------------------------------------------- -----------------------------

 Desde siempre como una de las tradiciones más arraigadas aquí en Montserrat, los campesinos de los pueblos de los alrededores han subido cada día para ofrecer a los visitantes del santuario los manjares recién cosechados: botes de miel, higos secos, quesos, hortalizas, legumbres, pollos, gansos, patos, conejos..... 

                 

Es una tradición tan antigua que existen familias que han estado presentes en este mercado durante muchas generaciones.

 

   El sentimiento y el orgullo catalanista cada día va en aumento

  
           En la Plaza de Santa Maria se reúnen los bailes típicos de Cataluña  (año 2015)                             ------------------------------- -------------------             

                             M use de M ontserrado       

El Museo de Montserrat ocupa uno de los espacios arquitectónicos creados entre 1928 y 1933 por Josep Puig i Cadafalch en el subsuelo de la plaza de Santa Maria. Una parte está estructurada con bóveda catalana y otra con jácenas Wierendeel.   Este marco arquitectónico acoge en varias colecciones del Museo.                                            

                                                                                    Durante el siglo XIX el monasterio fue destruido y perdió todo su patrimonio histórico. – Todo lo que se encuentra actualmente en el Museo de Montserrat es fruto de nuevas adquisiciones y donaciones particulares en un ambiente de recuperación y de presencia significativa en la sociedad catalana y con irradiación europea y mundial. AÑO 1911 – Fue inaugurado el Museo Bíblico con los materiales arqueológicos, zoológicos etnológicos y botánicos que el padre Bonaventura Ubach adquirió en Tierra Santa, Egipto, Siria e Irak. - AÑO 1963 – Nace el Museo con los materiales arqueológicos y las Pinturas del Renacimiento que se encontraban en el monasterio. AÑO 1982 – El Museo se hace mayor con la donación de la colección de Josep Sala Ardiz y también de la donación del artista Xavier Busquets. AÑO 2006 - El Parlamento de Cataluña lo declara MUSEO DE INTERÉS NACIONAL y actualmente es uno de los más visitados en nuestro país.

                                            

AÑO 1982 – Se inaugura el Museo de Montserrat, la mejor exposición de pintores catalanes que existen en el mundo. Es la obra que el coleccionista Josep Sala Ardiz dio en el monasterio. Es una muestra hecha desde 1850 hasta 1950. Se pueden admirar cuadros de: Santiago Rusiñol, Isidro Nonell, Ramón Casas, Pablo Picasso, Joaquín Mir, Salvador Dalí. . . que con la colección de Xavier Busquets , con una selección de cuadros del impresionismo francés de pintores como: Monet Sisley, Degas, Pissarro, Rouault, Poliakof. . .más la colección de pinturas antiguas con obras de Berruguete, Greco, Zurbaran, Viladomat, Luca Giordano, Julio Romero de Torres y un cuadro de la Virgen obra del pintor y monje de Montserrat JA Ricci. . . hacen que el Museo de pinturas de Montserrat sea digno de ser visitado. 

 -------------------------------------------------- ----------------------------                                                                      AÑO 1983 – La Abadía de Montserrat es premiada con la Cruz de Sant Jordi . Una distinción de la Generalidad de Cataluña creada con el fin de «distinguir a las personas naturales o jurídicas que, por sus méritos, hayan prestado servicios destacados en Cataluña en la defensa de su identidad y de su cultura". AÑO 1986 –                                                                                                   En el El mes de agosto un gran incendio en el macizo de Montserrat puso en peligro el monje custodio de la Santa Cueva y algunos bomberos se refugiaron en las dependencias inferiores, aunque el fuego rodeó la Cueva salieron ilesos.  

 
AÑO 1987 –La Generalitat declara el macizo de Montserrat - PARQUE NATURAL  
AÑO 1990 – Es elegido abad Sebastià Mª Bardolet, nacido en Torelló.
AÑO 1994 - De nuevo un gran incendio arrasa Montserrat. Durante los días 4 y 5 de julio el fuego afectó a todo el macizo. Si en diferentes veces las revueltas y las guerras intentaron destruir a Montserrat, esta vez casi lo consiguió un incendio, (parece ser que intencionado) que no arrasó el macizo gracias a la gran intervención de todos los medios más modernos de extinción que se pusieron a disposición de Montserrat.  

 

En 1947 con motivo de las fiestas de la entronización de la Virgen comenzó el movimiento de voluntariado juvenil de un grupo de escuchas bajo la dirección del sr. Llorenç Satorras.- Con el paso de los tiempos, el número de voluntarios fue menguando hasta que el sr. Satorras se quedó prácticamente solo. En 1959 el hermano Andreu Soler empezó de nuevo la formación de voluntarios que perdura hasta el día de hoy. Actualmente hay más de 50 chicos en servicio activo, son jóvenes cristianos que vienen de diferentes lugares de Cataluña agrupados en cuatro equipos fácilmente identificables por el color de la camisa: el equipo Serra d'Or con camisa de color verde – el equipo Llorenç Satorra de color gris – el equipo cura Batlle de color rojo y el equipo Viento de Mestral de color azul - Todos los equipos llevan el fular unificado de color azul y blanco.

 

AÑO 2000 - Desde 1959 hasta el día de hoy han pasado 23 equipos. . . esto quiere decir que han pasado muchos y muchos voluntarios, que con mucha discreción han cumplido su labor, con la satisfacción que da el trabajo bien hecho y sin hacer ruido, lo que a que mucha gente ni se diera cuenta de los suyos servicios.  Este movimiento juvenil está reconocido como Escoltes de Catalunya. Su tarea es mantener el orden en la Basílica, ayudar a los necesitados, tanto por la iglesia como para visitar a la Virgen en su camarín, también ayudar a la organización de grupos, convenciones o romerías, colaborando con lo que sea necesario. También participan en las actividades del Hospital de Nuestra Señora de Lourdes, incluso han estado siempre presentes en las Maratones de TV3. Cada sábado se celebra una reunión con un monje sobre temas de formación humana, cultural y religiosa, después una entrevista con el hermano Andreu para comentar, temas de actualidad, de pedagogía, organización o planificación de las tareas del domingo.                                 
En diciembre de 1999 , en uno de los actos de la celebración del cuarenta aniversario, los chicos del Servicio de Orden de Montserrat acompañados de Jordi Pujol, - de Marta Ferrusola,- de Miquel Carné (el orfebre que diseñó y realizó la lámpara) - de la Secretaría General de Juventudes, Rosa Maria Pujol, - del Gerente del Incavol Jordi Turull, - del Presidente del Consejo Comarcal del Bages Agustí Redó - además de otras personalidades, hicieron ofrenda de la lámpara votiva (subida a pie ya peso de brazos, desde Monistrol, pasando por el camino del antiguo cremallera) que se instaló en el camarín de la Virgen. En este día se obsequió a todos los participantes con un fular de color amarillo que llevaba estampado el anagrama del 40 aniversario. Los chicos publican una revista, completamente compartida por todos los equipos que la llaman “El Fulard”.

                                       -------------------------------------------------- ----------------------

AÑO 1997 - La Abadía de Montserrat ha contribuido decisivamente al estudio y al enaltecimiento de la realidad cultural catalana - y en consecuencia, a propuesta del Consejero de Cultura (Juan Maria Pujols i Vallvè) y de acuerdo con el Govern, se otorga a la Abadía de Montserrat la MEDALLA DE ORO de la Generalitat (de presidente Jordi Pujol).
También este año se celebra la inauguración de la restauración exterior de la basílica. – La consagración de la iglesia se hizo en el año 1592, cuando todavía las cubiertas no estaban terminadas. El siglo XVII se realizan añadidos y modificaciones en las cubiertas que van tapando las entradas de luz del proyecto original. En 1811-1812 los franceses queman la iglesia. Las cubiertas quedan completamente derruidas. En 1823 se comienzan los trabajos de reconstrucción, pero, desgraciadamente, la intervención sobre las cubiertas aumentaron las construcciones añadidas en el lugar donde debían ir las cubiertas definitivas.

La basílica de Montserrat no tenía una cubierta terminada y deteriorada, sino una cubierta cuyo estado era el resultado de decisiones contradictorias provocadas por las dudas de los momentos iniciales y por las destrucciones que había sufrido posteriormente.
La Generalitat de Catalunya convocó un concurso de ideas para la restauración de las cubiertas y de la estructura que las sustenta. El proyecto ganador era del arquitecto Arcadi Pla i Masmiquel.
Los objetivos básicos del proyecto fueron, por un lado dotar al conjunto de un nuevo sistema de cubrimiento que garantizase su durabilidad y mantenimiento, y por otro encontrar una solución cercana a los contenidos formales de la época en que se había construido, - inicios del XVII, -y recuperar la entrada de luz natural a través de los ojos de buey y del cimborrio. Esto ha comportado la construcción de una cubierta plana en la crujía periférica, y la recuperación de la dimensión original de los contrafuertes y de la visión del ábside poligonal sobresaliendo, así como la construcción de una nueva cubierta en la nave central y finalmente la colocación de un cimborrio con voluntad de neutralidad y discreción. Debido al sobrealzado del ábside construido en 1880 se desmontó la tercera planta y la trasladaron a la cripta del monumento al Tercio, en la plaza de los Apóstoles.

1997 - Inauguración de la restauración de la Santa Cova y de su camino.
1997 – El día 20 de abril, el abad Sebastià Mª Bardolet se sumó a la llamada que, a favor de la lengua catalana, hicieran los obispos de las diócesis de Cataluña mediante la Hoja Dominical.

 AÑO 1947  --Fiesta de la entronización, en el nuevo trono, de la Virgen de Montserrat, también llamada "Día de reconciliación nacional" ya que fue la primera vez después de la guerra civil que el catalán tan hablado como escrito , fue presentan en todos los actos. Con una Cataluña, pobre y despejada de todo, se consiguió reunir en Montserrat, a creyentes y no creyentes, y física o moralmente, a todo el pueblo catalán. Se sintió vibrar orgullosa, el alma de Catalunya.

  

AÑO 1997  – Celebración del 50 aniversario de las fiestas de la Entronización de la Virgen de Montserrat. Si bien en el año 1947 en las fiestas de la Entronización, con una Cataluña derrotada, pobre y despejada de todo, se sintió vibrar el alma de Cataluña, - ahora, con una Cataluña llena, rica y satisfecha, se hicieron unas fiestas muy bonitas y con mucha gente. . . pero de oír vibrar el alma de Cataluña. . . nada de nada, de nada. .  .

                    El domingo 7 de noviembre de 1982 el Papa Juan II pisa nuestra tierra , una gran cantidad de gente se acerca a la abadía de Montserrat para poder saludar a Juan Pablo II en medio de un chaparrón impresionante. Los fieles se esperan cubiertos por paraguas e impermeables dispuestos a no irse a su casa sin ver antes a Juan Pablo II a pesar de la lluvia, el viento y la niebla.  La visita del Papa comienza por el Santuario de la Virgen de Montserrat y continúa hasta el templo de la Sagrada Família, para acabar en el Camp Nou donde reúne a más de 130.000 personas. 
La lluvia, el diluvio, condicionó toda la visita de Juan Pablo II. El papa tenía que ir a Montserrat en helicóptero desde Zaragoza pero por el aguacero tuvo que aterrizar en El Prat y de allí ir a Montserrat en coche, lo que retrasó dos horas el horario previsto.
La visita a Montserrat, que debía ser el punto fuerte de la visita a Cataluña, quedó totalmente deslucida porque aunque el santo padre quería hacer la misa programada en la plaza, no se la dejaron hacer . Dentro de la basílica leyó el Evangelio en castellano y rogó en catalán. Subió al camarín y besó la virgen. Y se marchó.
Cruz Roja no dio abasto, 2.000 personas tuvieron que ser atendidas por Cruz Roja y dos niñas, alumnos del colegio Les Alzines de Girona, murieron por culpa de un deslizamiento, estos deslizamientos tan típicos de Montserrat . Fue un día trágico.

       
Nos dejó su plegaría, que ha quedado inscrita en una placa de mármol en la capilla de San Pedro . Oremos, o Padre, que en esta basílica donde demora a tu Hijo Jesucristo, Hijo de María, otorgue abundantemente la paz, la concordia y el gozo a todas las tribus peregrinas del nuevo Israel. Haz, señor que todos los hombres acierten en descubrir el profundo sentido de su existencia peregrina a la tierra; que no confundan las etapas y la meta; que modulen la marcha según el ejemplo de María. Ella será su Auxiliadora; porque aquí, en todas partes y siempre, María es Reina poderosa y Madre piadosísima. Amén


AÑO 2000 – A poco de empezar el año 2000 y después de la visita de inspección del general de los benedictinos de Subiaco, el abad Sebastià Mª Bardolet pidió retirarse del mando de la comunidad. Su abadiato había durado 10 años. Es elegido Josep Mª Soler y Canals de Santa Eugenia de Ter - Girona. Es autor  de obras de liturgia, monaquismo y espiritualidad— se le presentó como discípulo de Casaldáliga, como, de hecho, lo había estado en Sabadell. Ha tenido que vivir el desmembramiento de la diócesis de Barcelona y el nuevo encaje del Monasterio en la diócesis de Sant Feliu de Llobregat. Es un gran trabajador del día a día, muy preocupado por cumplir su misión abacial en el proceso que vive el pueblo catalán. 
Sin tiempo de marcar el camino a seguir, se encuentra que de nuevo, la naturaleza vuelve a maltratar a la montaña de Montserrat. El torrente de Santa Maria (el antiguo y legendario torrente del Valle-Mal) reclama su derecho de paso. El día 10 de junio una maltigada tira una gran cantidad de lluvia sobre la montaña. (Dicen que el aguacero sobrepasó los 200 litros por metro cuadrado) y de nuevo Montserrat sufre un destrozo y (menos mal que sólo fue material) .

  
El restaurante de Santa Cecilia, carretera de Can Masana, un aguacero lo sepultó. 
Por otra parte, la montaña de Montserrat tiene paisajes idílicos, al tiempo que parece una montaña mágica.

  

 

Entre los visitantes se puede ver a un Pinsà observando atentamente, la inesperada visita de una Mallerenga.

Cassià M. Just mantuvo un posicionamiento crítico con el franquismo, aunque convivió con habilidad. El Abad Emérito fue de las pocas personas que conocían la reunión de Carod Rovira con ETA, antes de que se filtrara a la prensa. Cuando terminó su abadiato se involucró en causas humanitarias. En 1989 creó una fundación para ayudar a los parados sin trabajo, y otra también para ayudar a los discapacitados. - En 1991 la Generalitat lo honró con la Cruz de Sant Jordi.  

        

   

 Aromas de Montserrat es un licor digestivo, destilado de 31° de graduación alcohólica, elaborado a partir de agua, azúcar, alcohol y doce hierbas entre ellas el tomillo, el enebro, la lavanda, la canela, el clavel de especia y los CORIANDROS.. La industria Anís del Mono de Badalona, ​​propiedad del Grupo Osborne, continuará con la fabricación del licor estomacal Aromas de Montserrat, al tiempo que también elaborará la crema catalana, el licor de avellana, la “Ratafia. ... productos que tradicionalmente se habían dado a conocer desde la (Masia de Can Castells), cerca de la Abadía de Montserrat y destruida durante la “guerra incivil” 1936 – 39. – El padre abad de Montserrat, Josep Maria Soler, bendijo el nuevo espacio el 30 de mayo del año 2011. También tendremos “cava Montserrat” elaborados en la misma factoría y con vinos de las Bodegas Mont Marçal. -------------------------------------------------- ------------------------------------------

   

El sábado 20 de marzo del año 2009 durante el Oficio de Vísperas del Tráfico de San Benito, el P. Abad Josep Mª Soler bendijo el nuevo órgano de Montserrat. - Fue acompañado por la Escolanía, la Capilla de Música y también de unos 1600 fieles. Este órgano fue construido por los talleres Blancafort. - Fue financiado por una Caja de Ahorros - y por 4.000 personas particulares, empresas y diferentes entidades que aportaron los fondos destinados a los tubos. - Tiene 12`5metros de altura, con 4,242 tubos. Está reconocido de entre los de mayor nivel internacional.

 

 La cifra de clérigos va descendiendo en Catalunya. Incluso en Montserrat, hay menos monjes de los que había habido últimamente. Una decena de novicios se preparan para mantener la llama de la espiritualidad. A diferencia de antes, ahora no son unos niños salidos de la escolanía, ni unos adolescentes inexpertos e idealistas. Son gente que ha sobrepasado los treinta años, con carreras superiores, que ya han probado la vida actual. Son personas que lo dejan todo y visten los hábitos, porque creen que con DIOS, ya les basta.  --------------------------

Los oblatos benedictinos de Montserrat en la actualidad - Sant Benet redactó su REGLA en el siglo VI pensando en los monjes que viven en un monasterio, pero este venerable tex es también fuente de vida auténtica para hombres y mujeres que, en los sus propios ámbitos - familiares, laborales, de amistad.....- desean vivir con profundidad el Evangelio, y que encuentran en la espiritualidad benedictina un camino que les ayuda en el seguimiento personal y comunitario de Jesucristo. Los oblatos benedictinos de Montserrat corresponden a esta descripción. Oblat es la denominación que recibe en el seno de la Iglesia Católica aquel creyente que, sin profesar los votos de una Orden religiosa y sin dejar de ser laico, se ofrece a Dios y se compromete a cumplir parte de los compromisos de los religiosos 'Orden. Es decir: no hace un voto, hace una promesa . El oblado conserva la propiedad de sus bienes, no debe ajustar cuentas con el monasterio, éste sólo le pide que haga un buen uso, ayudando a los más necesitados. No viven en el monasterio, pero estarán unidos con la comunidad mientras vivan. Estos son los "Oblados Seculares". - En la Edad Media estaban los "Oblados Regulares" y éste, sí, que vivían en el monasterio por decisión de sus padres, que habían hecho donación de su hacienda al monasterio a cambio de que los alimentaran y vistieran durante toda la su vida. 

 

En la actualidad, en el milenario monasterio románico de Santa Cecilia, se ha instalado el Instituto Arte y Espiritualidad del artista Sean Scully - que ha convertido los absidales y salas de su interior en espacios donde expone sus obras.

Año 2017 -   E l P. Abad José Mª Soler aprueba para la Cofradía de Nuestra Señora de Montserrat, unos nuevos estatutos, que conservando la tradición y los encuentros cada 8 de septiembre y 27 de abril, (las fiestas montserratinas) se renuevan algunas estructuras, adaptándolas al Espíritu del Concilio Vaticano II. 

Montserrat se prepara para celebrar el milenario de su fundación como monasterio, en 2025.- Y es ahora, cuando con el abad Josep Mª Soler y Canals delante, con la ayuda del prior Ramon Ribera, del mayordomo Xavier Poch y del gran equipo que conforma la comunidad debe dar respuesta adecuada a la sociedad del tercer milenio. Y no es fácil pronosticar cómo será esta sociedad, ni cuáles serán sus valores éticos y morales, pues estamos viviendo una época de profundos cambios y de puesta en cuestión constante. Tampoco es fácil prever la respuesta que los catalanes tendrán hacia Montserrat. De todas formas creemos, esperamos y deseamos que Montserrat seguirá siendo un lugar de acogida y encuentro abierto a todo el mundo, y tan querida y admirada por la gente de hoy como por la gente de las sociedades futuras. . . AIXIA SIA.                                                    

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----------------------------------------------
                                EL MONTSERRAT DE SIEMPRE

 

                                                                     BIBLIOTECA DE MONTSERRAT

Está especializada en ciencias eclesiásticas, humanísticas, históricas y literatura en general. Tiene 40 incunables, más de 200 papiros egipcios y 200 manuscritos (latinos, árabes, sirios, castellanos y catalanes). Entre los catalanes cabe destacar el fragmento de la versión del Fórum Ludicum del siglo XII, el primer texto literario catalán conocido. También el Libro Rojo escrito en Montserrat en el siglo XIV. El archivo tiene más de 6,000 pergaminos, 10,000 documentos del siglo XIII al XVII y 28,000 de los siglos XVII al XIX. Todos estos volúmenes están al alcance de los estudiosos que quieran consultarlos, por lo que se ha adecuado una sala de estudios para facilitar su investigación
Al ver la obra que se hacía en Montserrat, aparecieron protectores y también donantes. Fueron adquiridas bibliotecas enteras como la de los condes de Aimanes, la del Marqués de Monsalud, la de los carmelitas de Burgo de Osma y otros. . .
Los catálogos de más de 300.000 libros y revistas de la biblioteca actual podrán ser consultados a través de Internet después del año 2004. Entonces se habrán pasado todos los catálogos al formato electrónico estándar CATMAR, de forma que puedan ser procesados ​​por el programa de bibliotecas utilizado en todo el mundo. Monasterios - Santuarios que están, o en alguna ocasión han estado unidos a la Abadía -Santuario de Montserrat   

    

Sant Miquel de Cuixà (Conflent) Santuario del Milagro (Riner Solsonès) Sant Martí del Canigó

                                                                   Una altra visió de Montserrat
En diferents ocasions he observat que hi ha persones que quan es troben en el mig de l’atri que dóna entrada a l’església de Montserrat, es descalcen i es posen dempeus al interior dels cercles que hi ha en el mosaic i que representen el Baptisme i la Eucaristia. – Aleshores aixequen els braços enlaire, per dirigir la plegaria adreçada a Déu Nostre Senyor. – Aquest comportament de certes persones, generalment procedents de països del nord–est d’Europa, fou el motiu que li preguntés a la guia del grup per què u feien i que significava?. Em va explicar que havien vingut a visitar la muntanya màgica de Montserrat i que segons els seus estudis i creences ells sabien que; durant mil anys els monjos benedictins havien estat buscant el lloc d’aquesta muntanya per on sobresortia amb més intensitat, la força natural de la terra (anomenada força tel·lúrica). – Que l’havien trobat en el centre de l’atri i el tenien marcat amb dos cercles. Per això es posaven dempeus i descalços per aprofitar la força que sortia de la terra i que, al passar aquesta força per l’interior del seu cos, la pregària s’adreçava més directament cap a Déu Nostre Senyor. – De fet havia comprovat com desprès de acabar amb aquest ritual se’ls hi quedava un posat de pau i felicitat, molt semblant al posat de pau i felicitat dels fidels de casa nostra, quan sortien de l’església desprès d’haver combregat. –
Avui, segurament com un fet de imitació, perquè o veuen a fer, o bé per fer-se una fotografia, moltes persones, sobretot turistes, veig que fan aquest ritual. (sense mala intenció)

Acabada l’explicació de la guia i tal com havien quedat, li vaig explicar que aquest mosaic reprodueix el que va fer Miquel Àngel en el Campidoglio de Roma. El medalló central està format per dues circumferències que simbolitzen el Baptisme i la Eucaristia. Antigament el Baptisme es feia per immersió total del batejat dins de l’aigua. És creia que dins de l’aigua, era impossible la vida – que era el lloc de la mort – Amb la immersió total del batejat, aquest estava en el lloc de la mort, i en sortir, naixia a una nova vida, la de cristià. A l’espai entre les dues circumferències s’hi troben tota mena de peixos que representen els cristians nascuts en les aigües del Baptisme. La inscripció en el cercle central diu (amb llatí) Crist, cap del cos de l’església escampada per tot l’orbe. - La inscripció del cercle gran diu (amb llatí): Ciutadans d’una ciutat escollida, que anheleu de tornar al paradís, sigueu sempre deixebles del Pastor sant, del Peix, que la Verge casta va prendre i el va donar perquè els fills en mengin perpètuament.
Dit més senzillament: el cercle petit significa el Baptisme i el cercle gran ens vol dir: que nomes els batejats que han nascut a l’aigua com els peixos, comprendran el gust del menjar eucarístic.

L’energia tel·lúrica procedeix del interior de la terra i puja fins a la superfície, incidint en la biologia terrestre. – També es pot definir com: una energia còsmica que quan es creua amb centres d’energia terrestre, com ara els rius subterranis, genera un camp magnètic, degut a la fricció de l’aigua subterrània en moviment contra les superfícies que la delimiten, produint les corrents elèctriques i els camps electromagnètics naturals de la terra, ja que la terra es pot considerar com un gran generador elèctric. Els druides n’eren mestres, doncs internaven als seus alumnes, des de molt petits fins als 20 anys, en contacte total amb la natura i això els permetia conèixer les plantes, els seus poders medicinals, els astres i el contacte amb els esperits de la natura. Eren mags i endevins mitjançant medis naturals ... Però tenien un gran problema i és que les ensenyances es feien per via oral, no hi havia escrits i per això s’ha perdut aquella mena de ciència–religió.
Els senders del Drac, els camins de la Serp o bé les línies Ley són diferents noms en que són conegudes aquestes alineacions d’energia, que es localitzen en vèrtex magnètics, a la majoria en llocs sagrats. Alguns d’aquests llocs sagrats són: el famós Stonehenge, Glastonbury, la Catedral de Chartres i Montserrat (considerat un gran vèrtex magnètic) També es diu que el Camí de Santiago segueix per una línia Ley.

En certs entorns es diu que Montserrat té connexió directe amb “Agharta” (el regne subterrani dels deus) com també que és una muntanya buida, amb una munió de coves i galeries amb rius subterranis i fins i tot que en el seu interior existeix un llac subterrani. (Les fonts “mentideres” de Monistrol i de Collbató refermen la possibilitat de l’existència d’aquest llac). Que Montserrat és la porta a un altra món, que és un lloc “intraterrestre” que conserva el Sant Grial. Segurament que aquestes creences influenciaren al oficial de les SS nazis Otto Rahn (addicte a les doctrines esotèriques) perquè investigués Montserrat i poc temps després, Himmler el “Reichfüher SS” visités Montserrat i volgués veure aquell món subterrani que guardava el Sant Grial.

Esoterisme – En l’antiguitat algunes escoles ensenyaven una doctrina entenedora per a tothom i unes altres amagades, secretes, reservades per a els iniciats. El nostre diccionari el defineix com: amagat, reservat, de difícil accés per a la ment, una doctrina que es transmet oralment als iniciats. També en algunes cultures, aquesta, era un patrimoni molt ben guardat per religiosos i que arribaven a poquíssima gent.  Alguns grups de creients en l’esoterisme efectuen rituals màgics en punts determinats de la muntanya de Montserrat, invocant les forces magnètiques, diuen que per potenciar el chakra humà.

La palabra francmasón – procede del francés franco-maçonnerie – franco, libre – albañil, maestro de obras. – en tiempos pasados ​​se les consideraba una sociedad de maestros de obras, constructores de iglesias y catedrales, que tenían sus símbolos y sus secretos profesionales. Están organizados en dichas “Logias”. Actualmente es una asociación universal, iniciática, filosófica, filantrópica y progresista, que tiene como objetivo el encuentro de la verdad, la moral, el mejoramiento de la humanidad, y el reconocimiento de Dios como Ser Supremo, a lo que llaman “El Gran Arquitecto del Universo” Ésta es la versión inglesa - Existen dos tendencias: UNA - La inglesa, escocesa y la irlandesa que tienen en sus reglas no intervenir en cuestiones de religión o de política – OTRA la francesa, española, portuguesa y sur americana que pueden discutir de religión y política, lo que hace que durante cientos de años se hayan estado peleando tanto la iglesia como los partidos políticos con los masones. España incitada por la iglesia y por partidos políticos había llegado a extremos de querer exterminarlos, sobre todo en la época de la dictadura franquista.

El comportamiento de ocultismo, secreto o discreción de estas asociaciones ha hecho que durante muchas generaciones fueran temidas y bastante respetadas, puesto que en los tiempos pasados ​​habían tenido un gran poder político, territorial y sobre todo económico.

También en Montserrat ha empezado (desde 1978) otro tipo de peregrinación, encabezada por el señor Lluís Josep Grifol. Cada día 11 de cada mes, un grupo de fieles aseguran que ven luces y signos de ovnis. Como siempre suele ocurrir, mientras unos ven entusiasmados, luces y signos, otros dicen que no han visto nada y que hay que tener mucha fe, para poder ver estos fenómenos. El señor Lluís Josep Grifol ha ayudado a que Montserrat, además de la importancia religiosa, de la orden benedictina, de la imagen de la Moreneta y de la singularidad de la montaña, ahora fuera conocido en todo el mundo como uno de los vértices magnético s y centro de observación y seguimiento de ovnis .

Que la credibilidad humana no tiene límites, se pone de manifiesto en que vienen peregrinos de lejanos países para sentarse (aunque sea por breves minutos) en el trono vacío de la Virgen María que hay en la capilla de la Inmaculada. Pues se ha corrido la voz de que este trono tiene poderes curativos... se explica que un excursionista... escalador... había sufrido un accidente en la montaña y había quedado herido... y que al sentarse en ese trono se había aliviado en su mal. (No es de extrañar que por el momento se haya cerrado la puerta de esta capilla, hasta que pase esta moda.)

A lo largo de la Edad Media las imágenes de las Vírgenes Negras fueron muy numerosas. Algunas de ellas han llegado hasta nosotros, como las vírgenes francesas Marsat y Rocamadur – la italiana de Loreto – la madrileña de Atocha – la británica de Glastonbury – las españolas de Montserrat, Solsona, Guadalupe, Candelaria, Virgen de Tura ( Olot), de Nuria ... . y muchas otras. La realidad es que en cada sitio donde había un santuario dedicado a la Madre Tierra se instalaba una Virgen Negra. Sus autores eran miembros de órdenes esotéricas, que creían que el color negro simbolizaba la "tierra primigenia" que, una vez fecundada por el Sol, se convertía en la fuente de toda vida.

                                    Verjas Negros de Cataluña

                      

De aquel Montserrat en el que se subía a pie, con los carros y tartanas, luchando con el frío, el calor y la lluvia y desde el año 1892 en que subió el primer cremallera, con los inconvenientes, sobre todo del humo al pasar por los túneles, hasta el día de hoy con los modernos coches, tan cómodos, con una visión espectacular, aire acondicionado y calefacción... hace que ir a Montserrat ya no sea un esfuerzo tan grande, sino más bien un placer que invita a subir para visitar a nuestra patrona La Virgen Moreneta.  

 

Montserrat no suele tener aves rapaces, pero tanto el águila perdicera como el halcón peregrino son especies protegidas y en  proceso de recuperación, integradas en la montaña de Montserrat, con el acuerdo con los escaladores. -    El pájaro de Montserrat el petirrojo

       
Barcelona – Plaza Cataluña – Escultor Eusebi Arnau. Existe la leyenda de que la estatua no llevaba inicialmente la imagen de la Virgen María, que le fue añadida posteriormente, y también la que durante la Guerra Civil se retiró para evitar que fuera destruida. Representa a fray Joan Garí, el legendario penitente de Montserrat. Se puede observar el detalle de que entre ambos pies se adivina una sierra.
                                              
La escalera derecha es el camino más rápido para llegar a las ermitas que hay sobre el monasterio. En crónicas antiguas se habla de que ya existía en 1494. El Abad Cisneros mandó rehacerla de nuevo en 1499. – Tenía 600 escalones, un coste de 200 ducados y superaba un desnivel de 180 metros. Por culpa de los aguaceros del año 2000 quedó muy dañada. En 2008 se ha rehecho otra vez. Es sólo de uso particular del monasterio. Cabras salvajes - Cuesta verlas pero y son. La víbora - 

      
El padre Salvador Plans en la homilía del día 15 de diciembre de 2013 decía que el pueblo nunca será más esclavo, en respuesta a la Conferencia Episcopal Española. La monja benedictina Teresa Forcades del Monasterio de Sant Benet, teóloga y doctora en medicina propone la supresión de los partidos políticos, porque en su opinión, no se comportan democráticamente y están supeditados al poder que los financia. Para ayudar al proceso pidió tres años de excedencia, que el Vaticano le concedió y una vez terminado este permiso, ha vuelto al monasterio benedictino.

  

29 de enero de 2014- el P. Abad Josep Mª. Soler tuvo ocasión de saludar al Santo Padre - De nuevo otro encuentro el 8 de septiembre en Roma.

  


 
23 de septiembre de 2016 . – El P. Hilari Raguer recibe la Medalla de Oro de la Universidad de Barcelona.

   

 El Arzobispo de Barcelona Joan Josep Omella visita Montserrat (diciembre 2015) El President Puigdemont es recibido por el P. Abat.

 

 1. El día 13 de 2015 se celebró la El P. Abad Josep Mª Soler, ha considerado que si Cataluña se
 2. ceremonia de Apertura de la Puerta convirtiera en un Estado, el Vaticano le reconocería como país
 3. Santa (Annus Sanctus Iubilareum independiente: "Normalmente reconoce a todos los Estados nuevos
 4. Misericordiae) - El año Jubilar va que se crean, luego creo que el Vaticano lo reconocería"
 5. finalizar el día 20 de noviembre -2016. Abril del año 2017 - Entrevista de TV3, con la periodista
 6.                                                                        Silvia Cópulo  

                      

                     Fotografía histórica = TRES PAPAS .----  BENET XIII   (Joseph Ratzinger)   

                      FRANCISCO I   (Jorge Mario Bergoglio) ----   JOAN PABLO II (Karol Wojtyla)

                                 -------------------------------------------------- --------------------------------------------

 Manifestación a favor de los presos y exiliados de la Generalitat- 28 de abril de 2018

 

 

  De nuevo el día 30 de septiembre del año 2019 – 131 agujas de Montserrat son iluminadas en recuerdo de los presidentes de la Generalitat (desde el año 1359 hasta la actualidad). Con la colaboración de unos 500 escaladores, libres de ningún partido político.

 

 Año 2019 Peregrinación y encuentro conjunto de las hermandades del Rocio, en Cataluña . El día 21 de septiembre, para celebrar el XX Aniversario de la fundación del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Barcelona , ​​junto con la Fundación AndaCat , se organizó este acto, con el que se hacía homenaje a la Hermandad del Rocio de Barcelona - en la Hermandad del Rocio de Cornellá -- en la Hermandad del Rocio del Garraf - y en la Hermandad del Rocio de Sabadell - a sus Presidentes ya sus Simpecados También estaba presente Santiago Padilla Presidente, y el señor Jose Muñoz, tesorero de la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad Matriz de Nuestra Sra. del Rocio de Almonte.

  

                   La basílica llena de peregrinos La entrada del Sinpecado 

 

 La llegada de la pandemia (COVID) y ante que la reunión de fieles estaba prohibida se puso una serie de velas, con representación de los fieles.

El P. Manel Gasch Hurios es el nuevo abad del Monasterio de Santa María de Montserrat. La elección ha sido realizada en una reunión capitular del día 15 de septiembre del año 2022, a la que han asistido los monjes profesos solemnes de la comunidad, presididos por el Rvdm. P. Guillermo Arboleda, Abad Presidente de la Congregación Benedictina Sublacense Cassinesa, que le ha confirmado en el cargo.

                                          

El P. Abat Manel Gasch ha destacado “el reto de la celebración del próximo Milenario de la fundación del monasterio, en 2025, como una oportunidad de acercar Montserrat y la vida monástica a nuestra sociedad actual; un Milenario que de ser un punto de partida para el Montserrat del futuro”.

   

         Las actitudes incívicas conducen a soluciones que desmerecen las esculturas.

                        ==========================================

AÑO 2023--Después de muchos años de consultas sobre si la Escolanía de Montserrat debería admitir chicas y también, por otra parte, cómo se conseguiría que los niños de la Escolanía actual pudieran convivir más con su familia y amigos se ha creado La Schola Cantorum para resolver estos problemas de siempre. - La Schola Cantorum forma parte de la Escolanía de Montserrat. - Es un corazón no profesional, donde sus 28 miembros entre chicos y chicas tienen entre 17 y 24 años. -Son considerados "escolanes y escolanas" irán vestidos con saial y roquete. -Cuando este corazón, una vez al mes, cante en la iglesia de Montserrat, los monaguillos de la escolanía actual, descansarán.--